• Dji 0002

Nieuw partijbestuur

Geschreven op 07 April 2022

Cd v ronse partijraad   ronse 049
Op dinsdag 5 april werd op een druk bijgewoonde partijraad het nieuwe partijbestuur van CD&V Ronse voorgesteld en unaniem goedgekeurd.
Tijdens de interne verkiezingen van 20 februari werd Inge Goeminne door de leden verkozen tot voorzitster van de partij, Pierre Velghe werd verkozen tot voorzitter van de CD&V Senioren en Emira Safi werd op haar beurt verkozen tot voorzitster van JONG CD&V.
Verder zal het bestuur ook bestaan uit 2 ondervoorzitters: Marie-Claire Delanghe en Marnix Catry, een secretaris: Hubert Claeys, een communicatieverantwoordelijke: Kevin Onyn en afgevaardigden van de gemeenteraad en de raad van burgemeester en schepenen.
De nieuw samengestelde ploeg wil samen met alle leden van de partij een ondersteunende rol spelen in het beleid van onze stad, activiteiten organiseren die de samenhorigheid tussen de leden, en alle Ronsenaars, ten goede komen, en zich voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.
Jongerenvoorzitster Emira Safi was verontschuldigd, en staat niet op de foto.