• Thumbnail banner eindejaar 2

Opening Den Botaniek

Geschreven op 23 Juni 2018

Botaniek

Met het project ‘Den Botaniek’ sloegen Stad Ronse en vzw Samenlevingsopbouw de handen in elkaar om een nieuwe, groene invulling te geven aan de koer van de basisvoorziening in de Spinstersstraat. De stem van de buurtbewoners van de wijk Prinskouter was cruciaal voor het ontwerp en de heraanleg van het plein.

Na een boeiend participatietraject en met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Ronse, werd de omvorming van de parking naar een groene ontmoetingsruimte voor de buurt realiteit.

Op zondag 24 juni 2018 wordt het vernieuwde plein feestelijk ingehuldigd. Om 11 u. is er een plechtig openingsmoment. Daarna wordt ook de werking van de verschillende organisaties in Den Botaniek voorgesteld en gaat er een buurtfeest van start met live muziek, circusinitiatie, een kinderdorp, eten en drinken en animatie op en rond het plein.
In de straten rondom Den Botaniek is er van 10 tot 17 u. een rommelmarkt. Er zullen tussen de 50 en de 100 standhouders aanwezig zijn.

Programma:

10 u.: Start rommelmarkt en kinderdorp 

11 u.: Plechtig openingsmoment Den Botaniek met receptie 

12 u.: Trio Goestaf 

13 u.: DJ Eze 

15 u.: Nomadas 

17 u.: Feel the Moon