• Dji 0002

Persbericht burgemeester

Geschreven op 17 Mei 2022

Burgmeester
Persbericht van onze Burgemeester:

Bij deze bezorg ik jullie hierbij een persoonlijke mededeling waarbij ik, met ingang van 1 september as, mijn ontslag als burgemeester en gemeenteraadslid bekendmaak.

Op 28/08 as, feestdag van onze stadspatroon St-Hermes, word ik 70 jaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 was ik voor de eerste maal kandidaat en sedert 1982 zetel ik onafgebroken in de gemeenteraad. Na 40 jaar gemeenteraadslid, waarvan 12 jaar als eerste schepen en 22 jaar als burgemeester, is de tijd gekomen om de fakkel door te geven.
Ik kijk met tevredenheid terug op de vele mooie realisaties die Ronse hebben omgetoverd van grauwe industriestad tot de moderne, groene en hippe stad van vandaag.

Intussen zijn de belangrijkste beslissingen voor deze legislatuur genomen. Het armoedebeleidsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het woonzorgcentrum is geprivatiseerd en de plannen voor een nieuwbouw liggen op de tekentafel. De financiering van de vierde fase van de restauratie van onze St-Hermesbasiliek is rond en zal aansluiten op de lopende restauratiefase. De plannen voor de derde fase van de heraanleg van De Vrijheid worden gefinaliseerd. Het voorkeurtracé voor de omleiding Rond Ronse is vastgelegd door de Vlaamse regering en de realisatie ervan is in volle voorbereiding. Tal van fietssnelwegen gaan binnenkort in uitvoering. Het dossier voor de bouw van ons nieuw administratief centrum zal rond zijn voor het einde van mijn mandaat, evenals de conceptstudie voor de toekomstige vernieuwde stationsomgeving.

Het zijn zovele dossiers waarin, na vele jaren voorbereiding en studie, de beslissingen genomen zijn en die nu verder in de komende jaren zullen worden uitgevoerd.

Het is nu aan de nieuwe ploeg om al die dossiers tot een goed einde te brengen, het bestuursakkoord verder uit te voeren en eventueel nieuwe accenten te leggen.
Ik geef ook mijn ontslag als gemeenteraadslid, wat de plaats vrijmaakt voor een nieuwe schepen en een nieuw gemeenteraadslid.

Eerste schepen Ignace Michaux, die na mij de meeste voorkeurstemmen haalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, wordt door de fractie voorgedragen als kandidaat burgemeester. Zijn plaats als schepen zal worden ingenomen door Patrice Dutranoit en mijn opvolger in de gemeenteraad wordt Kevin Onyn.
Ik wens hen, en de volledige bestuursploeg, verder alle succes bij de uitvoering van hun mandaat.

Tot en met 31 augustus as. zal ik mijn ambt als burgemeester ten volle blijven uitoefenen. Vanaf 1 september trek ik mij terug uit het actieve politieke leven, maar zal wel als een geïnteresseerd en geëngageerd burger het reilen en zeilen van onze stad, die mij zo nauw aan het hart ligt, blijven volgen.
Tot slot dank ik de kiezers die 40 jaar lang in mij hun vertrouwen hebben gesteld en niet in het minst het voltallig stadspersoneel , zonder wiens medewerking en inzet niets van dit alles was mogelijk geweest.

Met vriendelijke groeten,
Luc Dupont
Burgemeester