• Thumbnail banner eindejaar 2

Subsidie van 695.000 euro voor bouw nieuw zwembad

Geschreven op 28 April 2017

Shutterstock 311630966

Begin dit jaar zette de bestuursmeerderheid van Ronse het licht definitief op groen voor de bouw van een nieuw zwembad. Op basis van drie projectvoorstellen wees het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht toe aan bouwconsortium Pellikaan.

Tijdens de Gemeenteraad van 30 januari 2017 werd het dossier van de bouw van een nieuw zwembad bekrachtigd. Het dossier werd toen eveneens ingediend bij de Vlaamse Overheid voor subsidiering.

"Voor het verkrijgen van de subsidie moest er werk gemaakt worden van intergemeentelijke samenwerkingen" zegt schepen van Sport Joris Vandenhoucke. "Zo werden er reeds afspraken gemaakt met naburige gemeenten over het gebruik van het nieuwe zwembad voor o.a. het schoolzwemmen."

Vandaag kent de Vlaamse regering een subsidie toe van maar liefst 695.000 euro voor de bouw van het nieuwe zwemcomplex in Ronse.

De totale kost wordt geraamd op 9,25 mio euro excl. btw. De bouw van het nieuwe zwembad maakt deel uit van de uitvoering van het masterplan van de sportzone.

Het nieuwe zwemcomplex zal bestaan uit een sportbad (25 x 20,5 meter) met een beweegbare bodem, een ploeterbad voor de allerkleinsten, een recreatief gedeelte voor kleuters en jonge kinderen, een familieglijbaan en een buisglijbaan van 50 meter. De huidige cafetaria wordt uitgebreid en zal samen met de huidige onthaalbalie geïntegreerd worden in de nieuwe plannen.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit nieuwe zwembad volledig tegemoet komt aan de noden van alle inwoners, de zwemclubs en scholen. Met bijzondere aandacht werd eveneens invulling gegeven aan de integrale toegankelijkheid (voor mensen met beperkingen), de gezinsvriendelijkheid en de duurzaamheid van het nieuwe zwemcomplex.

Voorzien is dat de werken nu snel zullen kunnen starten en dat het nieuwe zwembad in het voorjaar van 2019 in gebruik zal kunnen worden genomen.