• 106456571 10158560781349532 1264980394611457463 o

Verkoop gebouw vroegere Familia

Geschreven op 10 Oktober 2015

Familia2

In het kader van de herwaardering van de Vrijheid werden het vroegere cinemacomplex “De Familia” en de omliggende gebouwen door de stad aangekocht van de ‘Sociale Huisvestigingsmaatschappij Vlaamse Ardennen’, die er een sociaal woonproject wou op realiseren.  

De stad kocht het 0,4 ha grote domein aan voor een bedrag van 650 000 Euro om er een stadsparking voor het stadsgedeelte ‘De Vrijheid’ en de onderkant van het handelscentrum in de Wijnstraat op te realiseren.

Ondertussen kon de stad reeds een kleine 100 000 Euro subsidies voor de sloop van de achterste gebouwen verwerven. 

Maandag wordt tijdens de gemeenteraad de verkoop van het voorste gedeelte van de vroegere cinema “de Familia “ en aanpalende gebouwen aan een architectenbureau uit Ronse  voorgelegd. Dit voor de prijs van 300 000 Euro. De kopers zullen het gebouw renoveren en in zijn vroegere grandeur herstellen om er hun kantoren in onder brengen. 

Daarnaast bekomt de stad een recht van doorgang via de vroegere cinema om zo de parking toegankelijk te maken voor fietsers en voetgangers vanuit ‘De Vrijheid’.