• Fotoshoot %2821%29

BBC meerjarenplan Stad Ronse

Het meerjarenplan is het document dat aan de start van de beleidscyclus wordt opgemaakt voor de duur van de ganse beleidscyclus (6 jaar). Dat betekent dat het gemeentebestuur uit de missie en de visie haar strategie heeft vertaald in beleidsdoelstellingen voor de zes jaren van de beleidscyclus. Het meerjarenplan geeft met andere woorden een inzicht in de wijze waarop het bestuur haar strategie wenst te realiseren in de komende 6 jaar van de beleidscyclus. Hiervoor worden beleidsdoelstellingen en actieplannen geformuleerd die inzicht geven in wat de organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Hieronder kunt u het meerjarenplan 2014 - 2019 en een toelichting downloaden.

Publicaties

Elk jaar worden de strategische doelstellingen aangepast. De laatste versie kan je hier nalezen.