• Fotoshoot %2821%29

Bouw nieuw zwembad

Begin dit jaar zette de bestuursmeerderheid van Ronse het licht definitief op groen voor de bouw van een nieuw zwembad. Hierbij wordt gekozen voor een samenwerking met een privépartner voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het nieuwe zwembad. De exploitatie van het gebouw blijft, net zoals het beheer van de sportzone, in de handen van de stad.

Op basis van drie projectvoorstellen wees het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht toe aan bouwconsortium Pellikaan. Het ontwerp van Pellikaan overtuigde het stadsbestuur omdat het op een stijlvolle wijze geïntegreerd wordt op de sportzone en het tegemoet komt aan de eisen die in het bijzonder bestek staan vermeld.

Tijdens de Gemeenteraad van 30 januari 2017 zal het dossier van de bouw van een nieuw zwembad bekrachtigd worden. Daarna volgt de opmaak van de definitieve plannen en de aanvraag van alle vergunningen. De werken zullen naar schatting anderhalf jaar duren. Deze investering omvat een budget van 9,25 mio euro excl. btw. De bouw van het nieuwe zwembad maakt deel uit van de uitvoering van het masterplan van de sportzone. Het dossier wordt eveneens ingediend bij de Vlaamse Overheid voor subsidiering. In het kader van intergemeentelijke samenwerkingen werden reeds afspraken gemaakt met naburige gemeenten over het gebruik van het nieuwe zwembad voor o.a. het schoolzwemmen.

Buisglijbaan van 50 meter

Het nieuwe zwemcomplex zal bestaan uit een sportbad (25 x 20,5 meter) met een beweegbare bodem, een ploeterbad voor de allerkleinsten, een recreatief gedeelte voor kleuters en jonge kinderen, een familieglijbaan en een buisglijbaan van 50 meter. De huidige cafetaria wordt uitgebreid en zal samen met de huidige onthaalbalie geïntegreerd worden in de nieuwe plannen.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit nieuwe zwembad volledig tegemoet komt aan de noden van alle inwoners, de zwemclubs en scholen. Met bijzondere aandacht werd eveneens invulling gegeven aan de integrale toegankelijkheid (voor mensen met beperkingen), de gezinsvriendelijkheid en de duurzaamheid van het nieuwe zwemcomplex.

>> Meer info op de website van de stad Ronse