• Fotoshoot %2821%29

Zittingen gemeenteraad

De Gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in de Gemeenteraadszaal op de tweede verdieping van het stadhuis. De zittingen beginnen stipt om 18 uur. Stadhuis Ronse - Tweede Verdieping Grote Markt 12 - 9600 Ronse. 

De inwoners van Ronse kunnen zich abonneren op de agenda en de verslagen van de gemeenteraad. Dit wordt schriftelijk aangevraagd bij : College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 12, 9600 Ronse of via e-mail op communicatie@ronse.be (om de documenten digitaal te ontvangen).

De agenda en data van de komende zittingen van de gemeenteraad kan u ook hier raadplegen.