• Fotoshoot %2821%29

Zittingen gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in de gemeenteraadszaal op de tweede verdieping van het stadhuis. De zittingen beginnen stipt om 19 uur.
Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats. 

Stadhuis Ronse - Tweede Verdieping Grote Markt 12 - 9600 Ronse. 

De inwoners van Ronse kunnen zich abonneren op de agenda en de verslagen van de gemeenteraad. Dit wordt schriftelijk aangevraagd bij : College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 12, 9600 Ronse of via e-mail op communicatie@ronse.be (om de documenten digitaal te ontvangen).

De agenda en data van de komende zittingen van de gemeenteraad kan u ook hier raadplegen.