• 106456571 10158560781349532 1264980394611457463 o

OCMW's worden geïntegreerd in de gemeentebesturen

Geschreven op 21 Januari 2015

Size 907 450 9948

Het Vlaams regeerakkoord voorziet in de integratie van de OCMW’s in de gemeentebesturen en dit uiterlijk tegen het begin van de volgende lokale bestuursperiode. Op vrijdag 16 januari keurde de Vlaamse regering dienaangaande een conceptnota goed. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet in de uitvoering van het regeerakkoord.

CD&V Ronse staat achter de uitgangspunten van deze conceptnota. Een sterk lokaal sociaal beleid is voor ons immers een beleid dat geïntegreerd is binnen het globale beleid, en staat niet op zich. Zo zijn bijvoorbeeld samenwerking met beleidsdomeinen als werk, wonen en onderwijs onmisbaar. Daarom is het van belang dat dit geïntegreerd beleid wordt aangestuurd vanuit één bestuur, en vanuit één doelstellingennota. Dit betekent dat er geen plaats meer is voor het bipolaire model en dat de lokale besturen, in volle vertrouwen, de vrijheid krijgen om de strategische doelstellingen uit te zetten en verder concreet naar eigen inzicht vorm te geven, ook organisatorisch. Een integratie van OCMW en gemeente waarbij het sociaal beleid enkel en alleen vanuit de gemeente aangestuurd wordt, past ook volkomen in het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen.

De belangrijke krachtlijnen die CD&V Ronse in deze altijd vooropgesteld heeft zijn in de conceptnota ook terug te vinden. Dan hebben we het over het voeren van een krachtdadig sociaal beleid als kernboodschap met het behoud van de vertrouwelijke en a-politieke behandeling van de persoonlijke dossiers door een comité dat ook open moet staan voor niet-gemeenteraadsleden.

Deze conceptnota vormt de basis voor de verdere discussie. De concrete invulling van de erin opgenomen principes moet nog volgen in het uit te werken decreet lokaal bestuur. Daarbij zal CD&V Ronse er over waken dat de uiteindelijke doelstelling, de uitbouw van een sterker sociaal beleid, voorop blijft staan.

Het OCMW van Ronse heeft decennia lang haar rol goed vervuld. In budgettair schaarse tijden is het begrijpelijk dat men lokale overheden wil laten samenwerken of zelfs integreren. CD&V Ronse benadrukt dat een eventuele integratie vooral niet ten koste mag gaan van de dienstverlening en de constructieve manier waarop aan politiek gedaan wordt in OCMW-raden.

Wat men ons OCMW vooral niet mag aandoen is nu een lange periode van onzekerheid creëren over haar lot. De Vlaamse Regering gaat nu heel snel, maar zonder uitsluitsel van de federale regering. Zo kunnen de OCMW’s hun toekomst niet voorbereiden.

Klik hier voor de conceptnota "integratie OCMW in de gemeente"