• Dji 0002

Welkom bij CD&V Ronse

Welkom op de website van CD&V Ronse.

Op onze website kan u terecht voor de samenstelling van ons college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en het partijbureau. U kan ook het bestuursakkoord nalezen en besluiten om lid te worden. Vanzelfsprekend staan we altijd klaar voor vragen, opmerkingen, tips, ... 

Wij verwijzen u ook graag door naar onze kanalen op de sociale media:

Laatste nieuws

Cd v ronse partijraad   ronse 049

Nieuw partijbestuur

Geschreven op 07 April 2022

Op dinsdag 5 april werd op een druk bijgewoonde partijraad het nieuwe partijbestuur van CD&V Ronse voorgesteld en unaniem goedgekeurd.

Lees meer

2022 04 01 rond ronse kaart plusalternatief g4 v2 4496

Belangrijke doorbraak in dossier N60.

Geschreven op 01 April 2022

CD&V Ronse zet zich al jaren in voor de doortrekking van de N6O, met resultaat. De Vlaamse Regering sprak zich vandaag uit over het voorkeuralternatief. Het wordt een tunnel onder het Schavaert. Er komt ook een zuidelijke omleiding. Onze stad wordt zo veiliger en leefbaarder en krijgt de broodnodige economische ontsluiting. Veel aandacht gaat ook naar de landschappelijke inpassing, het maximaal behoud van de open ruimte, verdere bebossing en nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen. Nu wordt verder gewerkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarna moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd, waarna het dossier kan worden aanbesteed en uitgevoerd. We kijken met vertrouwen uit naar de realisatie!” Lees r ook de mededeling van de Vlaamse regering op onze facebookpagina.

Lees meer