• Dji 0002

Bestuursakkoord Ronse 2019-2024

Het bestuursakkoord is het politiek akkoord waarover de onderhandelaars van CD&V-Groen, N-VA en Liberale Unie het eens werden. Het bestuursakkoord geldt in principe voor de periode van 2013 tot 2018.

Lees meer