• Dji 0002

Burgemeester en Schepenen

De Gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente.

Sinds 2019 telt de gemeenteraad in Ronse 11 CD&V leden, waaronder 1 Burgemeester, 3 schepenen en 7 gemeenteraadsleden.